Limpa meubelen
Dr. Vanderhoeydonckstraat 40
B-3560 Lummen
013-52 12 13
BTW BE 0441.840.740

info@limpa.be

Verkoopsvoorwaarden

Limpa meubelen besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de producten
evenals de technische beschrijvingen en afbeeldingen die gebaseerd zijn op gegevens van partners
en leveranciers. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een product, zoals kleur, formaat en
andere, kunnen bij levering verschillen van afbeeldingen en beschrijvingen zoals weergegeven op de
website.
Het gebruik van de website, wordt gezien als een aanvaarding van de algemene
verkoopvoorwaarden. Wanneer de klant zijn bevestigingsmail van aankoop heeft ontvangen, komt
er een verkoopovereenkomst tot stand. De koper en Limpa meubelen komen uitdrukkelijk overeen
dat dit type communicatie een geldig middel is om een verkoopovereenkomst tot stand te brengen.
Het ontbreken van een gewone of digitale handtekening heeft geen impact op de verbindende kracht
van de overeenkomst. Alle elektronische communicatie (zoals mail) kunnen dienen als bewijs.
Limpa meubelen zal uiterlijk zeven (7) kalenderdagen na het order een bevestiging sturen van de
verkoopovereenkomst naar het door klant opgegeven e-mail adres.
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij anders vermeld
in de offerte.
Limpa meubelen kan te alle tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke
verklaring het productorder te weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan
uitgevoerd worden zal Limpa meubelen de klant hierover inlichten en eventueel een vervangend
product voorstellen. Indien Limpa meubelen het product order weigert of de klant niet akkoord gaat
met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een verkoopovereenkomst. De klant
heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Prijzen
Alle prijzen ten aanzien van consumenten zijn steeds uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en
andere taksen. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cf. montage) zijn niet
inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aan de
koper medegedeeld. De eventuele verzendkosten zijn voor de klant en worden weergegeven bij het
uitchecken van uw digitale winkelwagen.

Betalingsvoorwaarden
Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld. Dit is op het moment waar het
order door de klant wordt geplaatst. Limpa meubelen neemt alle redelijke maatregelen om de
beveiliging van uw online transactie te garanderen. Van zodra alle stappen van het bestelproces
voltooid zijn wordt je doorverwezen naar een beveiligde pagina van onze betaalpartner. Je
betaalgegevens en creditcardinfo worden enkel gebruikt voor de betaling en worden nooit
vrijgegeven aan andere partijen.

Herroepingsrecht
Op alle online aankopen (aangemaakt via webshop) beschikt de consument over een
herroepingsrecht volgens artikel VI.47 Wetboek economisch recht. Op basis van het
herroepingsrecht kan de consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de
levering van het product, alsnog afzien van de aankoop. Tijdens de zichttermijn is de koper verplicht
om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking, elke schade dient binnen een termijn
van 24u na de levering gemeld worden via
info@limpa.be. Indien hij van zijn herroepingsrecht
gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en in
originele verpakking aan Limpa meubelen retourneren, de kosten hiervan worden gedragen door de
koper. Elke terugzending dient vooraf gemeld te worden bij voorkeur per mail (info@limpa.be) en
bevestigd door Limpa meubelen. De koper kan ook gebruik maken van het modelformulier voor
herroeping.

De consument heeft geen herroepingsrecht in volgende gevallen:
-Aankopen die plaatsvonden in de winkel zelf.
-Aankopen op firma (B2B). Zichttermijn is enkel van toepassing op particuliere aankopen.
-Producten of diensten die met instemming en op vraag van de koper volgens zijn specificaties zijn
vervaardigd of uitgevoerd, bijvoorbeeld artikelen besteld in een afwijkende kleur, afmeting of
samenstelling.
-Producten die om hygiënische en/of gezondheidsbescherming niet kunnen geretourneerd en
waarvan de verzegeling is verbroken (Art VI.53.5°) Bijvoorbeeld: Hoofdkussens, matrassen,
boxsprings, bedtextiel….
-Maatwerk